Om Min portfölj

Minportfolj.se skapades för att det ska bli lättare att analysera sin portfölj och göra en bedömning av vilken riskexponering man har. Genom att exportera sina innehav från Nordnet och/eller Avanza och ladda upp dem på Min portfölj så får man rapport över hur mycket kaptital man har i olika tillgångsslag. Rapporten visas i tabell- och diagramformat. Du kan också ange vilken målexponering du har i respektive tillgångsslag och hur mycket du behöver köpa eller sälja i respektive tillgångsslag för att nå målexponeringen.

Förutom att exportera från Nordnet och Avanza kan man även manuellt lägga till innehav från andra mäklare eller banker. Om du t.ex. har pengar på ett sparkonto kan du lägga till summan manuellt för att innehavet skall bli en del av rapporten. Utan minportfolj.se, eller dylika finansiella verktyg, behöver man göra mycket manuellt arbete för att få en sammanställning över hela sitt sparkapital. Framförallt om man har många olika fonder, aktier, etf:er eller andra börshandlade produkter och sparkonton. I tider då börsen gör stora rörelser och det finns en stor osäkerhet är det extra viktigt att ha koll på sin exponering mot olika tillgångglsag som aktier, räntor, råvaror, kryptovaultor, hedge-fonder, alternativa investeringar och sparkonto.

Fler funktioner planeras och vi är i behov av sponsring för att kunna utveckla tjänsten och göra den mer användbar.

På bloggen RikaTillsammans bloggen finns ett bra inlägg som diskuterar hur stor fördelning det kan vara rimligt att ha mellan olika tillgångsslag: En portfölj för alla väder. Portfoliocharts är också mycket värdefull information och underlag för att välja en exponering av olika tillgångsslag som passar din riskprofil. På Portfolio Matrix kan man studera en jämförelse mellan olika portföljer och deras historiska risk och avkastning.

Kontakta oss

Du är välkommen att kontakta oss på

An error has occurred. This application may no longer respond until reloaded. Reload 🗙