Min portfölj

Välkommen till minportfolj.se. Här får du en tydlig sammanställning av din exponering mot olika tillgångslag i procent och kr, efter att du exporterat dina innehav från Nordnet och/eller Avanza. Du kan också ombalansera genom att sätta målprocent på respektive tillgångsslag och se hur mycket du behöver köpa eller sälja inom respektive tillgångsslag för att nå målet. Om du har tillgångar hos andra mäklare eller banker kan du lägga till dem manuellt. Flera funktioner är under konstruktion. Sponsra med 8 kr och få tillgång till minportfolj.se under hela dagen eller Kontakta oss för att få en testkod. Spara bara url:en som du skickas till när betalningen är genomförd.

Exempelrapport
Visar exempel på en rapport
 • Logga in på Nordnet.
 • Gå till ett konto som du vill exportera innehaven för.
 • Klicka på Exportera CSV för dina börshandlade produkter.
 • Klicka på Exportera CSV för dina börshandlade produkter.
 • Gå till Min portfölj
 • Välj en eller flera filer så skapas rapporten.
Visar hur man exporterar innehav från Nordnet
 • Logga in på Avanza.
 • Gå till Min Ekonomi.
 • Gå till tabben Analys
 • Scrolla längst ner och klicka på Hämta uppgifter om mitt innehav.
 • Gå till Min portfölj
 • Välj en eller flera filer så skapas rapporten.
Visar hur man exporterar innehav från Avanza

An error has occurred. This application may no longer respond until reloaded. Reload 🗙